Transportbegeleiding

Het transport van geld of kostbaarheden is kwetsbaar. Denk daarbij aan het afstorten van de dagopbrengst bij de bank, het vervoer van kostbaarheden of belangrijke documenten. Omwille van de veiligheid van de mensen die dit uitvoeren, is professionele begeleiding vaak wenselijk. In sommige gevallen zal de verzekering ook eisen stellen aan begeleiding van dit soort transporten. jdh security beschikt over beveiligingsbeambten die hiervoor zijn opgeleid. Hun aanwezigheid heeft een preventieve werking. En als er een keer echt iets aan de hand is, weten zij wat zij moeten doen om medewerkers en waardegoederen zo goed mogelijk te beschermen.